Styrelsemöte – 2013-01-31

Tid: Torsdagen den 31 januari 2013.
Plats: Thoréns.
Närv: 6 personer

1 Bredband. Perspektiv Bredband har fått för få påskrifter av avtal och vill hålla ytterligare ett informationsmöte. Det blir den 12 februari på Torngården. Byalaget står för kaffe.

2 Årsmöte. Årsmöte bestämdes till den 18 mars. Som dragplåster föreslog att någon chef från skolförvaltningen berättar om skolans utveckling i Stångby (Eri kontaktar).

3 Industriområde öster om järnvägen vid Jonsgård. Inga intressenter finns ännu. Det har dock kommit en förfrågan till Byalaget om vi har synpunkter på att Mandeiska föreningen skulle kunna uppföra en lägre byggnad bakom Jonsgård. Det hade vi inget emot.

4 Hänt:

  • Torndag 16 september. Byalaget ställde ut informationsskärm och förslagslåda.
  • Ny cykelväg Stångby – Vallkärra invigdes 27 november.
  • Mail-registret har använts till: info om inbrott, bortsprungna djur, förfrågan om utrymme från Perspektiv Bredband.

5 Övriga frågor:

  • En person har blivit besvärad av knackningar och påringning på dörren. När hon öppnat har det inte varit någon där. Det har inte hörts klagomål om dylika störningar från någon annan.