Styrelsemöte – 2013-11-20

 

Tid: Onsdagen den 20 november 2013.
Plats: Thoréns.
Närv: 7 personer

1 Utegym. Adina Tunér presenterade planer på anläggande av utegym i Stångby. Byalaget beslöt stödja idén. Överlämnades papper till Adina om möjligheter att söka pengar via ”Hela Sverige ska leva”.

2 Punkter från föregående möte:

  • Jubileumsgåva till Torns IF. Hans och Olof kontaktar Torns IF för fullföljande av gåvan.
  • Bredband. Kraftringen har påbörjat framdragning av fiberkabel till fastigheter.
  • Återupprepning av publikationen ”Stångby” som Byalaget gav ut för ca 5 år sedan. Kristina Larsson återkommer i ärendet.

3 Remiss Skolplanen. Diskuterades ett första utkast. Olof skickar ut detta till styrelsen för komplettering.

4 Domänen ”stångby.se” har inköpts från Loopia. Är skyddat i ett år. Det vore skönt att komma igång med en förnyelse av hemsidan!