Protokoll och Anteckningar

Styrelsemöte 25 april, 2016

 

Närvarande: Gunilla Albertén, Kristina Fontell, Hans Dagnert och Olof Thorén.

Plats för mötet: Diamantvägen 4.

  1. Hur arbetar vi för att nå fler byinvånare

För att lösa frågan med att byn är väldigt inaktiv i vårt arbete, gör att vi väljer att hålla en annan inriktning på vårt arbete framöver, då vi tänker oss att starta en sida på Facebook som är öppen för alla. Där lägger vi ut remis ärenden och frågor som kommit till vår kännedom. Det tas aldrig beslut via Facebook utan vi samlar till ett möte för intresserade personer i vissa sakfrågor som sedan utmynnar i vår frågeställning eller svar till kommunen.

  1. Vad händer med Torngården nu när klubben inte kommer ha så mycket aktiviteter där.

Gunilla tar kontakt med Kristina och kontrollerar hur det ser ut i framtiden.

Förslag som kommit in och våra egna för verksamheter som vi tycker ska finnas kvar i huset är: Fritids aktiviteter för högstadiebarnen (fritidsgård), föreningshus, mer plats åt biblioteket.

  1. Vattenledningssystemet, de som bor längst ut på ledningarna upplever att vattnet både blir missfärgat, samt smakar unket. Vi ska ta tag i denna fråga igen.

Gunilla har pratat med Thore Andersson om deras bekymmer och kommer få kontakt info till VA-Syd av honom. Då det inte bara är Bärnstensvägen som har problem, så önskar vi att VA-Syd tittar lite noggrannare på ärendet igen. Även från Kalasgränden (missfärgat vatten, samt smak/lukt) och högst upp på Gästabudsvägen har man märkt förändringar.

Kan detta ha med tiden från att ledningarna anlades till idag. Är det dags att byta ut dem?

  1. Tornastugan stänger nu till sommaren och kommer rivas, vad har man för tankar om markens framtid. Som förslag inkom hundrastgård och större lekplats.

Kristina gör en kontroll på kommunen om det finns några planer för marken. Om det överhuvudtaget finns några.

  1. I lekparkerna upplever flera att det bara tas bort klätterställningar mm. Vad är tanken och varför ersätter man inte med nytt / eller renoverar ännu hellre.

Vi önskar svar på detta snarast och kommer leta upp en bra kontaktperson i ärendet.

  1. Sociala aktiviteter vid högtider tex. äggrullnings tävling vid påsk, midsommar dans mm. Men kan även vara växtbytardagar mm.

Då frågan kommit upp så tar vi tag i den, men anser att det redan finns traditioner i byn med Valborgs bål vid Vens Ville och Midsommar firande i Vallkärra. På senare år har även Torndagen och Stångby festivalen blivit aktuella och återkommande aktiviteter.

Byalaget kontrollerar om det finns något vi kan bidra med av det gäller redan rådande arrangemang. Och då i förstahand Midsommar firandet i Vallkärra, som måste byta plats. Då kan det också behövas fler aktiva som drar i projektet, för vi vill inte att detta försvinner.

Stångby festivalen som i år hålls den 22 maj, vill vi också göra något för. Och tar gärna in förslag på aktiviteter.

Gunilla frågar Kristina om hon har något på lager som de kanske vill ha in, våra egna förslag var Tipspromenad med t.ex. Hembygdstema, Akrobatik föreställning, trollkarl, teater i det gröna. Som hålls just denna dag, under tiden eller kanske som en avslutning.

  1. Att vi arbetar för odlingslotter i den nya stadsdelsparken.

Anna-Karin Ekwall är redan en drivande kraft i detta och vi kommer stötta förslag och vidare arbete med detta i den form det kan behövas.

  1. Val av kassör

Frågan ställdes till Hans Dagnert om han kunde tänka sig att sitta kvar som kassör och han tackade ja till detta uppdrag.

  1. Övriga frågor

Parkeringen vi Idrottsplatsen känns inte så välplanerad, då man idag har bilar som parkerar PÅ gång- och cykelbanan. Det behövs någon form av avgränsare, helst ett lågt staket, men en heldragen linje och skyltar skulle också fungera.

Ett förslag för förbättring i Stångby är att fylla i linjer på vägarna, då det kommit till vår kännedom att yttervarvet på Ädelstensvägen är gångbana. Detta har tidigare varit markerat med en heldragen linje som numera inte existerar. Och idag vet man inte var man ska befinna sig när man kommer gående här, då det står många bilar parkerade på just den bit som är tänkt som gångbana.

 

Styrelsemöte

Årsmöte

Verksamhetsberättelse

Insändare

Remissvar