Styrelsemöte 2014-03-12

Tid: Onsdag den 12 mars 2014.
Plats: Thoréns.
Närv: 7 personer

1 Årsmöte bestämdes till 7 april på Torngården. Olof bokar, Gunilla trycker kallelse. Vi försöker ordna program med trädgårdsanknytning.

2 Nedbrunna huset. Det är på tiden att det blir röjt upp på tomten. Eri kontaktar.

3 Inkomna förslag:

  • Infarten till skogsdungen i söder är lerig och hal. Eri ringer.
  • Vägen genom Gästabudsparken är sönderkörd efter markarbeten med bredband. Ges ytterligare tid.
  • Byalaget bör föreslå kommunen skapandet av en hundrastplats.
  • Städning behövs efter stormarna, det ligger plastpåsar, frigolit, ölburkar mm i buskar och snår. Vi söker kontakt med ”Håll Sverige rent” för ev. aktivitet. Olof kontaktar Lena Christensen.

4 Byalaget har kontaktat kommunala instanser angående asfaltering och klippning av pilar vilket gett resultat.

5 Övriga frågor:

  • Skolplanen rapporteras till föräldrar inom kort. Gunilla kan rapportera på årsmötet.
  • Flera gästparkeringar är önskvärt på Stångby väster.