Insändare: Barnperspektivet kom bort i Stångby

I utbyggnadsplaner för Stångby betonas barnperspektivet som extra tungt vägande vid planeringen av byn. Tyvärr känns det som om människorna som ska bo, verka och trivas i den planerade verkligheten hamnar i bakvatten, och då särskilt barnen, nu när den planerade högstadieskolan tycks skjutas på framtiden.
Det är inte bra att många föräldrar och barn kommer i kläm då beslutsfattarna inte vill bygga den planerade skolan i tid. Många av de nyinflyttade har valt Stångby som bostadsort på grund av att barnen kan få hela sin skolgång fram t o m 9:an här på orten.
För några år sedan utsågs Lund till Sveriges bästa skolkommun. Då var man rask att lapa i sig berömmet. Nu siktar man tydligen på en plats längre ner på listan!
Det känns tveksamt att lägga en massa miljoner på kristallbyggnationer och spårvagnar samtidigt som man verkar låta barnen komma i andra hand.
Finns det någon relevant anledning till att skjuta upp skolbygget som funnits med i översikts- och detaljplaner? Är det bra att locka hit människor under falska förespeglingar?

Byalaget Stångbymiljö
O C Thorén

 

http://lokaltidningen.se/barnperspektivet-kom-bort-i-stangby-/20160308/insandare/160309697/1675