Verksamhetsberättelse 2015-16

Styrelse under perioden 150316 – 160411 har varit:
Ordförande: Olof Thorén.
Kassör: Hans Dagnert
Övriga ledamöter: Kristina Fontell, Gunilla Albertén och Emely Jonasson.
Suppleanter i styrelsen: Jenny Elebäck och Bo Svensson.
Revisorer: Birgit Johansson och Else Andersson Lehn.
Valberedning: Patrik Lauthers och Mattias Jonasson.

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda möten.

Då vissa medlemmar upplevt en försämrad vattenkvalitet på färskvattnet gjorde Byalaget en undersökning bland medlemmar. På några ställen kändes dålig smak och lukt. Thore Andersson har haft kontakt med VA Syd som varit här och spolat ledningarna. En viss förbättring har noterats även om problemen kvarstår.

Frågan om Torngården och dess framtida användning har diskuterats. Så länge vi inte känner till vad kommunen vill åstadkomma med sitt ”allaktivitetshus” är det svårt att komma med förslag men det är viktigt att följa frågan.
Byalaget ställde ut info-skärm och förslagslåda på Torndagen på Kulparkskolan och Stormhatten i september.

Byalaget skickar ut allmänna rekommendationer om vad man bör tänka på för att försvåra brott. Ett antal varningar har även sänts ut på vår mejl-lista.

Hemsidan har förnyats. Viktigt att alla tänker på att bidra till hemsidans aktualitet.

Byalaget har varit i kontakt med kommunen angående nedskräpning i parker och längs cykelvägar, liksom när man bör klippa vissa träd och buskar. Även lergropen vid infarten till skogen och vid transformatorn i Törnrosaparken har Byalaget framfört önskemål om förbättring.

Det visar sig att den planerade högstadieskolan i Stångby kommer att försenas
p g a brist på pengar. Byalaget har i en insändare i Sydsvenskan kritiserat kommunen för sin behandling av frågan.

Stångby den 5 april 2016
Olof Thorén / Ordförande
www.stangby.se