Verksamhetsberättelse 2011-12

Styrelse under perioden 110323-120326 har varit:
Ordförande: Olof Thorén
Kassör: Hans Dagnert
Övriga ledamöter: Kristina Fontell, Gunilla Persson och Sanna Hultin
Suppleanter i styrelsen: Jonas Fremberg och Bo Svensson
Revisorer: Lars Alfons, Else Andersson Lehn
Valberedning: Birgit Johansson och Lars Johansson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten.
På årsmötet 2011 hade vi besök av stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén, som berättade om tänkt utveckling för Stångby.

I maj hölls en informationskväll på Torngården med VA Syd som berättade om problemen med dagvattnet i Stångby och hur dessa skulle lösas. Ett välbesökt möte med givande och tagande av information.
Vi skickade in ett positivt remissvar med synpunkter på den kommande cykelvägen mellan Stångby och Vallkärra, där vi även betonade vikten av underhåll av bilvägen på samma sträcka och säkerheten för barn och unga på cykelvägen.
I september på hjärt- och lungräddningsdagen ställde byalaget ut sin informationsskärm.

Under hösten och våren har vi haft och fortsätter ha regelbunden kontakt med kommunen om cykelvägar, gatubelysning, ansning av träd och buskar samt hastigheten på Vallkärravägen.

Stångby den 26 mars 2012
Olof Thorén, Ordförande