Styrelse

Ordförande: Gunilla Albertén

Kassör: Hans Dagnert

Övriga ordinarie ledamöter: Kristina Fontell, Emely Jonasson, Olof Thorén

Suppleanter: Jenny Elebäck, Bo Svensson

Revisorer: Birgit Johansson, Else Andersson Lehn-Jensen

Valberedning: Mattias Jonasson, Patrik Lauthers