Styrelsemöte 2014-06-02

Tid: Måndagen den 2 juni 2014.
Plats: Thoréns.
Närv: 6 personer

 1. Förslag till ny hemsida för Byalaget beundrades och diskuterades. Emely och Gunilla funderar vidare på och utvecklar förslaget. www.stangby.se/ny/
 2. Punkter från årsmötet
  1. Föreslogs att Byalaget skulle ge bidrag till biblioteksverksamhet för barn. Frågan överlämnas till Stångbybiblitekets Vänner för kontakt med biblioteket och förhöra sig om byalaget kan göra någon insats av engångskaraktär.
  2. Föreslogs att Byalaget skulle trycka på för öppethållande på biblioteket på helger. Även denna fråga överlämnas till Stångbybibliotekets Vänner att ta upp med biblioteket.
  3. Föreslogs att Byalaget skulle verka för att flera kan utnyttja Torngården på kvällstid.
  4. Olof kontaktar Kristina Larsson för att diskutera behov och regler.
 3. Punkter från tidigare möte:
  1. Uppröjning av nedbrunna huset har dragit ut på tiden genom en försäkringstvist, men kommer att genomföras inom kort.
  2. Byalaget ska föreslå kommunen skapandet av en hundrastplats.
  3. Städning i parker av buskar och snår där det ligger plastpåsar, frigolit, ölburkar mm. Gunilla kontaktar rektor på skolan om vi kan göra någon gemensam aktivitet till hösten.
  4. Önskemål har kommit om flera gästparkeringar på Stångby väster. Beslöts att Byalaget ska ligga lågt i frågan tills vidare.
  5. Gåva till Tornhallen. Gunilla kontaktar om Byalaget kan köpa in t ex gympa-mattor.