Styrelsemöte 2015-01-20

Tid: Tisdag den 20 januari 2015.
Plats: Thoréns.
Närv: 8 personer

 

 1. Gamla punkter
  1. Om biblioteket: Barnaktivitet på biblioteket. Byalaget beviljar 5900 SEK till teaterföreställning.
  2. Gåva till Tornhallen: Gunilla tar en runda till med Byalagets förslag.
  3. Hemsidan: Emely och Gunilla lägger ut hemsidan. Tar gärna emot bilder från Stångby.
  4. Kontakt med Park & Natur fortsätter: Fokus på stigen in i skogsdungen (Stångbyskogen) i söder
 2. Holger A beskrev idéer om isbana, Stångbyskogen, ridstigar mm. Byalaget stöder dessa och Holger återkommer med utkast till skrivelser.
 3. Beslöts göra ett utskick med information och inbetalningskort för medlemmar. Information där tas med om hemsida, ny detaljplan för Stångby, årsmöte mm.
 4. Årsmöte bestämdes till 16 mars. Torngården är bokad. Idé om dragplåster behövs. Kristina frågar GIS.
 5. Beslöts bjuda in valberedning och revisorer till nästa styrelsemöte.