Aktuellt

Bussförbindelse till Stångby

Den nedläggningshotade busslinjen verkar vi för att den ska finnas kvar genom att vi gjort följande skrivelse till Skånetrafiken och Tekniska nämnden:

Förbättra våra bussförbindelser

Stångby och Vallkärra är attraktiva platser i Lund med för närvarande stark inflyttning till Stångby. Kollektivtrafiken från dessa orter har fått en begränsad efterfrågan vilket gjort att bilen blivit det främsta valet för transporter till och från centrum.

Nu flaggar Skånetrafiken i sin Trafikplanför att ”linje 21 läggs ner och ersätts av linje 3, där vissa turer förlängs från Nöbbelöv till Stångby”.

Det framstår som kortsiktig politik att begränsa möjligheterna att åka buss från Stångby, som enligt översiktsplanen långsiktigt ska öka till 11 000 invånare.
Busslinje 21 har en bra linjedragning och knyter samman Stångby/Vallkärra med lokalservice vid Nöbbelövs Torg, Lerbäcksskolan och Lund C. Linjedragningen fyller behoven både för arbetspendling som för shopping/nöjen/studier. Förutom resor från och till hemmet sker även resor till stationen i Stångby för att därifrån kunna fortsätta med tåg. Andra vill exempelvis kunna besöka biblioteket i Stångby eller församlingshemmet.

Problemet är den låga turtätheten för linje 21.
Ett av miljömålen för Lund är att kollektivtrafiken ska öka på biltrafikens bekostnad. Kan en dålig busservice lära flera människor att åka buss? Tveksamt. Snarare finns anledning att öka antalet turer.

I Stångby har tillkommit både senior- och gruppboende och dessa behöver särskild omtanke när det gäller förflyttning. Och flera boenden planeras. Även de äldre ska ha möjlighet att ta sig med buss till handel, vårdcentral mm. Dessutom är det märkligt att under de tider äldre kan/vill åka buss finns det knappt några turer!

Det är viktigt att barnen kan ta sig till och från skolan och olika fritidsaktiviteter. I FNs Barnkonvention talas bland annat om barns rätt till sin närmiljö. De ska kunna träna med Torns IF:s knatte- och juniorlag och besöka kompisar utan att vara beroende av föräldrars skjutsande.

Det finns säkert utrymme till besparingar genom att lägga tidtabeller så att olika trafikalternativ inte krockar. Det borde vid lågtrafik vara möjligt att använda mindre bussar.

Vi finner det ytterst beklagligt att kommunen ger dubbla signaler ”ställ bilen åk kollektivt”. I andra sammanhang säger man ”er buss är inte lönsam vi måste lägga ner”. Vad ska man tro?

Byalaget Stångbymiljö

 

 


Vad tror du om Byalagets framtid?

Alla tankar och funderingar är välkomna, gärna kreativa sådana. ">Skicka gärna ett mail till mig, genom att klicka här.

/Gunilla

 


Besök oss gärna på Facebook

FBByalagetStangbymiljo